D I E N S T E N

Isidore VERHEYDEN (1846-1905) "Le Dimanche" ca. 1900-1905, oil on canvas, 134 x 175 cm. Private collection, via Thomas Deprez Fine Arts.

Exhibited: La Libre Esthétique, 1906 | Retrospective Isidore Verheyden, Cercle Artistique et Littéraire, 1907

C O N S U L T A N C Y

De kunstwereld kan een moeilijke en bevreemdende omgeving zijn wanneer men niet vertrouwd is met zijn gangbare gewoontes en evaluatiecriteria. We zijn U graag van dienst met advies omtrent de verkoop, aankoop, conservatie of het tentoonstellen van Uw Belgische kunstwerken. Door onze sterke banden met gerenommeerde internationale handelaars en veilinghuizen, assisteren wij U graag bij het positioneren van Uw belangrijke werken door niet-Belgische kunstenaars op de internationale markt. 

Wij zetten ons in voor het behoud en de promotie van Belgisch cultureel erfgoed. Met een diepgaande kennis van de exceptionele Belgische Scholen, worden werken van de hoogste kwaliteit geselecteerd voor onze klanten. Op zoek naar de perfecte aanvulling op Uw collectie? Laat ons weten waarnaar u op zoek bent. Nauwe samenwerkingsverbanden met private verzamelaars zorgen ervoor dat werken van bijzondere interesse aangekocht kunnen worden, zodoende coherente, inzichtsrijke en mooie collecties van de hoogste kwaliteit tot stand kunnen komen.

R E S E A R C H

Het aanvoelen van kunst is evenzeer een voeling hebben met geschiedenis als het aanvoelen van schoonheid. Opdat onze werken zouden kunnen gezien worden in het licht van hun respectievelijke verdiensten, wordt ieder kunstwerk zorgvuldig bestudeerd en gedocumenteerd. Wij trachten deze academische visie op het verzamelen van kunst te promoten bij onze klanten, en staan hen bij in het documenterings- en onderzoeksproces van hun collecties. 

Is. Verheyden's "Le Dimanche" exhibited at the Brussels Salon de La Libre Esthétique in 1906.

F R E E L A N C E 

In een tijdperk waarin kunst als narratief sterk onder vuur genomen wordt in en door de kunst zelf, lijkt het eens te meer belangrijk om het narratief van de geschiedenis te gaan erkennen. In ons engagement het Belgisch cultureel erfgoed te promoten verwelkomen wij iedere mogelijkheid tot samenwerking omtrent publicaties, catalogi en artikels in ons vakgebied. Wij moedigen het uitlenen van kunstwerken die bij ons passeerden aan, in de hoop te kunnen bijdragen aan de creatie van interessante en inzichtsvolle tentoonstellingen in de publieke sfeer. 

Isidore VERHEYDEN (1846-1905) Oilsketch for "Le Dimanche", ca. 1900-1905 | 27 x 34 cm 
Private collection via Thomas Deprez Fine Arts

E E N   P A S S I E   V O O R   V E R Z A M E L E N

In onze omgang met private verzamelaars, zowel op een retail als op een consultancy basis, zetten wij alles in op het in beeld brengen van hun toekomstige collectie. Ons werk is er een van samenwerking, van gebundelde krachten in de poging de juiste narratieve context te creëren waarin objecten tentoongesteld worden. 

 

Private verzamelingen zijn meer dan de som van hun delen. Zij zijn de geschiedenis van een familie of van één man, het verhaal van één schilder of van een hele natie. In het bijstaan van onze klanten bij het uitbouwen van betekenisvolle verzamelingen, kunnen wij ook instaan voor het documenteren en catalogeren van hun bestaande collecties. In dit proces wordt een dieper inzicht gevormd in zowel de verzameling als de verzamelaar, waarbij een groter genot en waardecreatie hand in hand gaan. 

THOMAS DEPREZ FINE ARTS   |    Kasteelstraat 1, 8980 Geluveld -Belgium-    |    +32 479 07 74 28    |    thomas.deprez@live.be